HomeO násKontaktSmluvní podmínky
HomepageAktualityLast minuteSlevy a příplatkyDoprava

Přihlašte se a budete včas informování o našich speciálních nabídkách.

E-MAIL
vyberte si dovolenou na léto 2013
ing. Jiří Kryml
CA TALENT TRAVEL
 
GSM:+420 608 644 214
E-mail:info@talenttravel.cz
 
Kontakt:28. října 1143
 27711 Neratovice
 
Vaše dovolená u moře
Léto 2021

AKTUALITY

27.10.2020
Garance vrácení peněz

Garantujeme možnost okamžitého odstoupení od smlouvy o zájezdu bez stornopoplatku a vrácení uhrazených prostředků do 14 dnů, v případě:
- zákazu cestování (vláda vydá doporučení necestovat),
- povinné karantény (pokud bude povinná při vstupu do cílové destinace, či při návratu do ČR)
- uzavření českých hranic.


18.10.2020
Pobytové taxy v Řecku

Výše pobytové taxy platné od 1.1.2018 v Řecku je pro studia a apartmány 0,50 €/noc/pokoj u hotelů kategorie *** je pobytová taxa 1,5 €/noc/pokoj, u hotelů kategorie **** 3€/noc/pokoj a u hotelů ***** 4€/noc/pokoj.
Tato taxa se hradí na místě.


16.02.2020
Příspěvek zaměstnavatele na Vaší dovolenou

Pokud můžete využít možnost příspěvku na Vaší dovolenou ze strany zaměstnavatele, rádi vystavíme fakturu dle Vašich dispozic a zašleme ji Vám nebo na adresu zaměstnavatele.
V případě jakéhokoliv dotazu v této záležitosti Vám budeme rádi k dispozici.


20.11.2019
Jak objednat dovolenou

Postup při objednání dovolené:

  1. Na našich webových stránkách (http://www.talenttravel.cz/) si vyberete destinaci (například Řecké ostrovy 2020) klikněte na ni a vlevo se Vám objeví nabídka ostrovů z nichž si vyberete (například Ostrov Lefkada), klikněte na vybraný ostrov a objeví se Vám pod popisem ostrova ubytovací kapacity, klikněte na název ubytování, které si vyberete a objeví se Vám popis a ceník s termíny. V řádce vybraného termínu klikněte na žlutý nápis "Objednat" (vpravo). Pojištění. Pokud požadujete plné pojištění, vyberte Pojištění za příplatek. Stačí-li Vám pojištění léčebných nákladů a asistenční služby, vyberte Pojištění v ceně. 
    Vyplňte ve formuláři údaje a klikněte na odeslat. Vše ostatní je již na nás. Při objednávce mailem (info@talenttravel.cz) jen napište, jaký ostrov, ubytovací kapacitu a termín požadujete. Dále uveďte počet a věk cestujících. Ostatní už zařídíme. Podobně je to při telefonické objednávce (608644214 –nonstop).
  2. Po sdělení údajů o účastnících vyplníme cestovní smlouvu s kalkulací konečné ceny a s termíny úhrad záloh a doplatků a zašleme Vám ji ke kontrole a podpisu.
  3. V ceně pobytu je u většiny ubytovacích kapacit zahrnuto rovněž Základní cestovní pojištění (tj. pojištění léčebných výloh a asistenční služby). Za příplatek ve výši 249 Kč/osoba/pobyt je možno sjednat Rozšířené (komplexní) cestovní pojištění (Úrazové pojištění - smrt, úraz, nemocniční odškodné, hospitalizece, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, pojištění storna pobytu, pojištění náhrady dovolené). Platí pro ubytovací kapacity označené (*).
  4. Pokud souhlasíte, smlouvu podepíšete a zašlete v dohodnutém termínu zpět (nejlépe mailem) a současně dle dispozic, které Vám s návrhem smlouvy mailem přijdou, zaplatíte uvedenou zálohu (ta je různá podle termínu Vaší objednávky a destinací a pohybuje se od 500 Kč/osoba výše). Při úhradě celé ceny pobytu do 31.1.2010jsou slevy výrazně vyšší.
  5. Jakmile bude platba zálohy připsána na náš účet, potvrzenou smlouvu Vám zašleme zpět s dalšími pokyny.
  6. Po úhradě doplatku (viz dispozice na smlouvě) Vám zašleme ve stanoveném termínu (týden až 3 týdny před odletem) mailem či poštou podrobné informace na cestu.

    Dotazy 608644214 - nonstop

19.10.2019
Váha zavazadel v letecké dopravě 2020

Váhový limit pro zavazadlo je od 1.11.2018 stanoven na 23 kg + 8 kg kabinové zavazadlo. Každý cestující může mít pouze 1 zapsané zavazadlo. Váhy zavazadel nebude možné již v rámci rodiny sčítat. Limit jednoho zavazadla bude uvedených 23 kg/osoba.
Pro destinace Naxos, Paros, Ios, Kythira a Stoupa je váhový limit 15 kg.

Zapsané zavazadlo musí splňovat následující rozměrová omezení: délka každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší než 250 cm. Děti do 2 let (INF) nemají nárok na bezplatnou přepravu zavazadel. Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie. Kočárky je nutné zabalit do obalu, nebo ochranné folie, jinak dopravce nenese odpovědnost za jejich poškození.

Příruční zavazadla:
Váha příručního zavazadla může být max. 8 kg a rozměry – délka 56 cm, šířka 45 cm a hloubka 25 cm (přičemž součet těchto tří rozměrů může být max. 115 cm). Každý cestující může mít pouze 1 příruční zavazadlo. Navíc si cestující může vzít na palubu následující předměty pro osobní užití: dámská kabelka, kabát, šál nebo přikrývka, deštník nebo vycházková hůl, malý fotoaparát, kamera nebo dalekohled, malý přenosný počítač, četba na dobu letu, jídlo pro dítě na dobu letu, berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla), sedačka pro dítě v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících.

Přeprava slunečníků je zpoplatněna


26.09.2019
Informace o zpracování osobních údajů

Cestovní agentura ing. Jiří Kryml, Talent Travel  (dále jen CA) tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále též „OÚ“) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejménaNařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na CA obrátili.

Co se rozumí osobními údaji?
Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), otisk prstu, podpis).   

Kdo je správcem OÚ?
Správcem OÚ je pořádající cestovní kancelář (dále CK).   

Co je základem pro zákonné zpracová?
Pro zákonné zpracování OÚ Nařízení vymezuje podmínky:
a)    subjekt údajů (dále též „SÚ“) udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;
b)   zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je SÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto SÚ;
c)    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d)   zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů SÚ nebo jiné fyzické osoby,
e)    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;f)    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud je SÚ dítě.

Jaký je rozsah zpracovávaných OÚ cestovní kanceláří / cestovní /agenturou?
CK / CA zpracovává OÚ SÚ v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, evidence plateb.

Jaký je účel a doba zpracování?
CK / CA zpracovává a uchovává OÚ za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těmto zákonným účelům: pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu/potvrzení o zájezdu, smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost SÚ. Pokud by SÚ tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné smlouvu uzavřít.
OÚ budou zpracovávány pro zajištění služeb cestovního ruchu pro SÚ. Zákazník jako SÚ je srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (např. dopravci, ubytovací zařízení,  delegáti, pojišťovny apod.)
Dále pak OÚ budou zpracovávány pro účely oprávněného zájmu CK / CA a plnění právní povinnosti, např.:
vedení vnitřní evidence zákazníků
přímý marketing,
účetnictví CK / CA,
vyřizování reklamací,
uplatňování nároků.
OÚ budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností CK / CA, pro účely oprávněného zájmu CK / CA a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví, o archivnictví.

Jak a kým jsou OÚ zpracovávány?
OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně pracovníky CK / CA, přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany OÚ, zejména  zaheslování počítačů, ve kterých se OÚ zpracovávají, uzamykání OÚ v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování OÚ pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s OÚ nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb. OÚ budou dále zpracovávány dalšími zpracovateli:  právní poradci,  účetní služby – zpracování účetnictví,  daňoví poradci, dodavatelé služeb cestovního ruchu, např. dopravci, ubytovatelé, delegáti apod., s nimiž má cestovní kancelář uzavřeny smlouvy o zpracování OÚ. Správce má úmysl předávat osobní údaje do třetí země spolupracujícímu subjektu pro plnění služeb na jeho území. Pro případ předání OÚ zpracovateli do třetích zemí - mimo EU - jsou určeny standardní smluvní doložky, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 05. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, které má Správce uzavřeny. Při zpracování OÚ nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování. Pokud by pro zpracování OÚ byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a SÚ jej může kdykoliv odvolat e-mailem.

Jaká jsou práva subjektu údajů?
SÚ má právo:
a)    požádat  CK / CA o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl,
b)   aby CK / CA bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení,
c)    aby CK / CA bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a CK / CA má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:
-  OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
-  SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
-   SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou CK / CA využívány,
-  OÚ byly zpracovány protiprávně,
-  OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, 
d)    aby CK / CA omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením.
e)   na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl CK / CA ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu CK / CA bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,
f)    na odvolání uděleného souhlasu,
g)   podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ.
h)    vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody CK / CA převažují nad jeho oprávněnými důvody.