HomeO násKe staženíKontakt
HomepageAktualityLast minuteSlevy a příplatkyDoprava

Přihlašte se a budete včas informování o našich speciálních nabídkách.

E-MAIL
ing. Jiří Kryml
CA TALENT TRAVEL
 
GSM:+420 608 644 214
E-mail:info@talenttravel.cz
 
Kontakt:28. října 1143
 27711 Neratovice
 
Vaše dovolená u moře
Léto 2022

AKTUALITY

20.12.2021
Předběžné časy letů sezóna 2022

Předběžné časy letú pro letošní letní dovolenou najdete zde:

https://www.melissatour.cz/stahnout/135386f29fd22412eff440ab736c0f9e.pdf


27.10.2021
Platba pobytů Melissa Tour 2022

 

Při objednání zájezdu od 01.11.2021 do 15.3.2022

I. záloha při objednání zájezdu POUZE 500 Kč/osoba do druhého dne
II. doplatek zálohy 30 % splatný do 15. 3. 2022
III. doplatek celkové ceny splatný 30 dní před odjezdem

 

Při objednání zájezdu od 15.3.2022

I. záloha při objednání zájezdu 30% splatná ihned
II. doplatek celkové ceny splatný 30 dní před odjezdem

 

Při objednání zájezdu do 30ti dnů před odjezdem

I. celková cena zájezdu splatná ihned.

V případě vytvoření objednávky mimo pracovní dobu (LM zájezdy, 20 dní před odjezdem), probíhá platba online platební kartou. Budete přesměrování na platební portal, kde zadáte číslo  své platební karty, datum platnosti a kontrolní číslený kod. Po ověření bude platba dokončena během několika sekund. Ověřte si u své banky zda lze kartu použít k platbám přes internet.

 

Možnosti platby 

  1. Bankovním převodem

Jednoduchý, rychlý, bezpečný a bezplatný způsob jak uhradit zájezd. Uhraďte dovolenou převodem z účtu vaší banky do naší.

  1. Platbou v hotovosti na pobočce

Stavte se za námi osobně a zaplaťte svou dovolenou v hotovosti.

  1. Online platební kartou

Rychlý způsob úhrady zájezdu v případě, kdy není možné provést platbu bankovním převodem.

  1. Platební kartou na pobočce

Nenoste velkou hotovost po kapsách a zaplaťte pohodlně a prakticky přes elektronickou platební čtečku. Jen je třeba si pohlídat výši stanoveného limitu pro tyto platby. 

  1. Pomocí benefitních programů (Benefit Management, Benefity a. s., Edenred, UP a Sodexo)

Zájezdy je možné platit i poukázkami dle podmínek těchto společností (např. platba poukázkami maximálně v hodnotě 50 % z ceny jednoho zájezdu), platbu poukázkami je nutné hlásit již při rezervaci zájezdu a musí být vyznačeno na smlouvě o zájezdu hned při objednání zájezdu) a dle podmínek CK. V případě, že na cestovní smlouvě nebude požadavek uveden (v poznámce) a potvrzen cestovní kanceláří, nebude možno tyto poukázky akceptovat. Toto je klient povinen si zkontrolovat při podpisu smlouvy.

© 2021 Inex - cestovní kancelář s.r.o., obchodní značka Melissa powered by Inex
24.04.2021
Formulář pro vstup do Řecka (PLF)
Vážení klienti,
dne 28.6.2020 přijala řecká vláda rozhodnutí o povinnosti pro každého cestujícího 
vyplnit nejpozději 48 hodin před nastoupením cesty tzv. Formulář ke vstupu do 
Řecka (tzv. Passenger Locator Form), na jehož základě bude řeckou stranou zaslán
QR kód. Pokud Vám do odletu tento QR kód nedojde, mějte u sebe potvrzení, které 
Vám dojde na Váš e-mail po odeslání formuláře. Bez QR kódu či potvrzení přijetí 
Vašeho mailu nebudete vpuštěni do letadla.
    
  
  
  
Každá dospělá osoba musí mít vyplněný svůj formulář.  Děti do 18 let jsou uváděny na formulářích rodičů. Na níže uvedeném odkazu najdete všechny informace a též návod jak vyplnit tento formulář + další potřebné údaje. S ohledem na některé požadované údaje (číslo letu)je možno formulář vyplnit až poté, co obdržíte informace k odjezdu, tj. cca 3 týdny před odletem. Odkaz na vyplnění formuláře: https://travel.gov.gr/#/
Návod v češtině pro zadávání údajů do formuláře v angličtině zde, požadované adresy ubytování a regiony najdete zde.
(bude průběžně doplňováno)

18.10.2020
Pobytové taxy v Řecku

Výše pobytové taxy platné od 1.1.2018 v Řecku je pro studia a apartmány 0,50 €/noc/pokoj u hotelů kategorie *** je pobytová taxa 1,5 €/noc/pokoj, u hotelů kategorie **** 3€/noc/pokoj a u hotelů ***** 4€/noc/pokoj.
Tato taxa se hradí na místě.


26.09.2019
Informace o zpracování osobních údajů

Cestovní agentura ing. Jiří Kryml, Talent Travel  (dále jen CA) tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále též „OÚ“) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejménaNařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na CA obrátili.

Co se rozumí osobními údaji?
Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), otisk prstu, podpis).   

Kdo je správcem OÚ?
Správcem OÚ je pořádající cestovní kancelář (dále CK).   

Co je základem pro zákonné zpracová?
Pro zákonné zpracování OÚ Nařízení vymezuje podmínky:
a)    subjekt údajů (dále též „SÚ“) udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;
b)   zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je SÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto SÚ;
c)    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d)   zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů SÚ nebo jiné fyzické osoby,
e)    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;f)    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud je SÚ dítě.

Jaký je rozsah zpracovávaných OÚ cestovní kanceláří / cestovní /agenturou?
CK / CA zpracovává OÚ SÚ v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, evidence plateb.

Jaký je účel a doba zpracování?
CK / CA zpracovává a uchovává OÚ za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těmto zákonným účelům: pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu/potvrzení o zájezdu, smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost SÚ. Pokud by SÚ tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné smlouvu uzavřít.
OÚ budou zpracovávány pro zajištění služeb cestovního ruchu pro SÚ. Zákazník jako SÚ je srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (např. dopravci, ubytovací zařízení,  delegáti, pojišťovny apod.)
Dále pak OÚ budou zpracovávány pro účely oprávněného zájmu CK / CA a plnění právní povinnosti, např.:
vedení vnitřní evidence zákazníků
přímý marketing,
účetnictví CK / CA,
vyřizování reklamací,
uplatňování nároků.
OÚ budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností CK / CA, pro účely oprávněného zájmu CK / CA a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví, o archivnictví.

Jak a kým jsou OÚ zpracovávány?
OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně pracovníky CK / CA, přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany OÚ, zejména  zaheslování počítačů, ve kterých se OÚ zpracovávají, uzamykání OÚ v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování OÚ pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s OÚ nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb. OÚ budou dále zpracovávány dalšími zpracovateli:  právní poradci,  účetní služby – zpracování účetnictví,  daňoví poradci, dodavatelé služeb cestovního ruchu, např. dopravci, ubytovatelé, delegáti apod., s nimiž má cestovní kancelář uzavřeny smlouvy o zpracování OÚ. Správce má úmysl předávat osobní údaje do třetí země spolupracujícímu subjektu pro plnění služeb na jeho území. Pro případ předání OÚ zpracovateli do třetích zemí - mimo EU - jsou určeny standardní smluvní doložky, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 05. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, které má Správce uzavřeny. Při zpracování OÚ nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování. Pokud by pro zpracování OÚ byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a SÚ jej může kdykoliv odvolat e-mailem.

Jaká jsou práva subjektu údajů?
SÚ má právo:
a)    požádat  CK / CA o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl,
b)   aby CK / CA bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení,
c)    aby CK / CA bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a CK / CA má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:
-  OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
-  SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
-   SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou CK / CA využívány,
-  OÚ byly zpracovány protiprávně,
-  OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, 
d)    aby CK / CA omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením.
e)   na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl CK / CA ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu CK / CA bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,
f)    na odvolání uděleného souhlasu,
g)   podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ.
h)    vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody CK / CA převažují nad jeho oprávněnými důvody.