HomeO násKe staženíKontakt
HomepageAktualityLast minuteSlevy a příplatkyDoprava

Přihlašte se a budete včas informování o našich speciálních nabídkách.

E-MAIL
ing. Jiří Kryml
CA TALENT TRAVEL
 
GSM:+420 608 644 214
E-mail:info@talenttravel.cz
 
Kontakt:28. října 1143
 27711 Neratovice
 
Vaše dovolená u moře
Léto 2022

Slevy a příplatky – Cestovní pojištění

Součástí ceny všech zájezdů a pobytů Řecko 2022 je pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (Klasik v.6)společnosti Kooperativa pojišťovna a.s. (dále jen pojišťovna).

Pro turistické cesty na území Evropy - varianta  6
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní
sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč
Varianta 1
Pojištění STORNO 15 000
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, dále jen „LVZ“ 5 000 000
V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:  
- zubní ošetření 10 000
- náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR 5 000
- náklady na nový doklad a na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů 25 000
Asistenční služby:
- doprovázející osoba (doprava) do limitu LVZ
- doprovázející osoba (ubytování) 2 000/den, max. 10 000
- náhradní pracovník (doprava) do limitu LVZ
- náhradní pracovník (ubytování) 2 000/den, max. 10 000
- zprostředkování finanční pomoci bez limitu
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava do limitu LVZ
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování 2 000/den, max. 10 000

Za příplatek 297Kč / 324 Kč osoba/pobyt (11/12 dní), 405 Kč osoba/pobyt (15dní) je 
úrazové pojištění,
pojištění zavazadel,
pojištění zpoždění zavazadel,
pojištění zpoždění letu,
pojištění odpovědnosti,
pojištění přerušení cesty,
pojištění nevyužité cestovní služby,
příp. pojištění právní pomoci
 (dále také jen „ÚZO“)
pojištění STORNO (Klasik v.1) na území Evropy. 

Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle
článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč
Varianta 1
Pojištění STORNO 15 000
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, dále jen „LVZ“ 5 000 000
V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:  
- zubní ošetření 10 000
- náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR 5 000
- náklady na nový doklad a na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů 25 000
Asistenční služby:
- doprovázející osoba (doprava) do limitu LVZ
- doprovázející osoba (ubytování) 2 000/den, max. 10 000
- náhradní pracovník (doprava) do limitu LVZ
- náhradní pracovník (ubytování) 2 000/den, max. 10 000
- zprostředkování finanční pomoci bez limitu
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava do limitu LVZ
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování 2 000/den, max. 10 000
Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu 100 000
- trvalé následky úrazu 200 000
- kompenzace pobytu v nemocnici 500/den, max. 7 500
Pojištění zavazadel 30 000
Pojištění zpoždění zavazadel 1 000/hod., max. 8 000
Pojištění zpoždění letu 1 000/hod., max. 8 000
Pojištění odpovědnosti 4 000 000
- spoluúčast na zapůjčeném vozidle -
Právní pomoc -
Pojištění přerušení cesty 10 000
Pojištění nevyužité cestovní služby 10 000


U zájezdů zakoupených na poslední chvíli (LAST MINUTE) je pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, příp. pojištění právní pomoci (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO na území Evropy (Klasik v.1+v.6) je zpoplatněno částkou 385 Kč / 420 Kč osoba/pobyt (11/12 dní), 525 Kč osoba/pobyt (15dní).

Připojištění na Covid 15Kč/den.

Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem CK (pojištěnou osobou) a pojišťovnou, případné pojistné události řeší pojištěná osoba přímo s pojišťovnou.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník CK tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník CK uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob. Na základní storno poplatek 1500 Kč/os. se nevztahuje pojištění stornovacích poplatků.

Ti z vás, kteří do cestovní smlouvy neuvedou datum narození, nemohou být pojištěni.

Součástí ceny všech zájezdů a pobytů Řecko 2022 je pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (Klasik v.6)společnosti Kooperativa pojišťovna a.s. (dále jen pojišťovna

 

  Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik č.6
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč
Varianta 1
   
Pojištění léčebných výloh v zahraničí, dále jen „LVZ“ 5 000 000Kč
V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:  
- zubní ošetření 10 000Kč
- náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR 5 000Kč
- náklady na nový doklad a na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů 25 000Kč
Asistenční služby:
- doprovázející osoba (doprava) do limitu LVZ
- doprovázející osoba (ubytování) 2 000Kč/den, max. 10 000Kč
- náhradní pracovník (doprava) do limitu LVZ
- náhradní pracovník (ubytování) 2 000Kč/den, max. 10 000Kč
- zprostředkování finanční pomoci bez limitu
- osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava do limitu LVZ
soba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování 2 000Kč/den, max. 10 000KčZa příplatek 297Kč / 324 Kč osoba/pobyt (11/12 dní), 405 Kč osoba/pobyt (15dní) je úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, příp. pojištění právní pomoci (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO (Klasik v.1) na území Evropy. 

  Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik č.1
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč
Varianta 1
Pojištění STORNO 15 000Kč
   
Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu 100 000Kč
- trvalé následky úrazu 200 000Kč
- kompenzace pobytu v nemocnici 500Kč/den, max. 7 500Kč
Pojištění zavazadel 30 000Kč
Pojištění zpoždění zavazadel 1 000Kč/hod., max. 8 000Kč
Pojištění zpoždění letu 1 000Kč/hod., max. 8 000Kč
Pojištění odpovědnosti 4 000 000Kč
- spoluúčast na zapůjčeném vozidle -
Právní pomoc -
Pojištění přerušení cesty 10 000Kč
Pojištění nevyužité cestovní služby 10 000Kč

Varianta klasik č.1 se stornem do limitu 40 000Kč za příplatek 20Kč/den/osoba.

U zájezdů zakoupených na poslední chvíli (last minute) je pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, příp. pojištění právní pomoci (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO na území Evropy (Klasik v.1+v.6) je zpoplatněno částkou 385 Kč / 420 Kč osoba/pobyt (11/12 dní), 525 Kč osoba/pobyt (15dní).

Připojištění na Covid 15Kč/den. V tomto případě se pojištění lečebných výloh vztahuje na události, které vznikly v důsledku onemocnění COVID -19 na území států, které jsou dle "semaforu" MZČR označeny červeně nebo jsou neoznačené (resp. nejsou uvedeny ve Sdělení MZČR).

Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem CK (pojištěnou osobou) a pojišťovnou, případné pojistné události řeší pojištěná osoba přímo s pojišťovnou.