HomeO násKontaktSmluvní podmínky
HomepageAktualityLast minuteSlevy a příplatkyDoprava

Přihlašte se a budete včas informování o našich speciálních nabídkách.

E-MAIL
vyberte si dovolenou na léto 2013
ing. Jiří Kryml
CA TALENT TRAVEL
 
GSM:+420 608 644 214
E-mail:info@talenttravel.cz
 
Kontakt:28. října 1143
 27711 Neratovice
 
Vaše dovolená u moře
Léto 2021

Slevy a příplatky – Cestovní pojištění

Součástí ceny všech zájezdů a pobytů společnosti MELISSA TRAVEL, s. r. o. (dále jen CK) uvedených v katalogu zájezdů Řecko 2021 je základní cestovní pojištění společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen pojišťovna).
základního pojištění a pojistné částky:

Základní cest. pojištění - L5

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného do výše max. plnění
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše max. plnění
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 100 000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč
- zachraňovací náklady 1 500 000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla / autobusu 100 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč

Při zakoupení zájezdu je možné sjednat i rozšířené cestovní pojištění - K5S v ceně 290 Kč/pobyt/osoba. Pojištění je nutné uzavřít při sepsání cestovní smlouvy.

Rozsah rozšířeného cestovního pojištění a pojistné částky:
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300 Kč/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků (80%), max. do výše 15 000 Kč/os.
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 Kč.

Pojištění nevyužité dovolené 20 000 Kč (390Kč)- na vyžádání

U zájezdů zakoupených na poslední chvíli (last minute) je základní pojištění zpoplatněno částkou 290 Kč/pobyt/osoba. Komplexní pojištění zpoplatněno částkou 540 Kč/pobyt/osoba.

Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem CK (pojištěnou osobou) a pojišťovnou, případné pojistné události řeší pojištěná osoba přímo s pojišťovnou. Věková hranice pojištěných osob není omezena. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/16 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník CK tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním VPP. V případě, že zákazník CK uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob. Na storno poplatek 2000 Kč/os. se nevztahuje pojištění stornovacích poplatků.
Ti z vás, kteří do cestovní smlouvy neuvedou datum narození, nemohou být pojištěni.