O násKontaktSmluvní podmínky Inex-Melissa Tour / GDPR / COOKIES
HomepageAktualityLast minuteSlevy a příplatkyDopravaSvozové trasy a transferySvozové trasy

Přihlašte se a budete včas informování o našich speciálních nabídkách.

E-MAIL
ing. Jiří Kryml
CA TALENT TRAVEL
 
GSM:+420 608 644 214
E-mail:info@talenttravel.cz
 
Kontakt:28. října 1143
 27711 Neratovice
 
Vaše dovolená u moře
Léto 2024

Slevy a příplatky – Cestovní pojištění

Cestovní pojištění KOLUMBUS Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance včetně pojištění na COVID 19 pro klienty CK INEX


Fakultativně nabízíme ke všem zájezdům jako výchozí Komplexní cestovní pojištění produkt KOLUMBUS od Kooperativa a.s. Vienna Insurance s již zahrnutým pojištěním na onemocnění Covid-19 v destinaci a to i z důvodu nařízené karantény v ČR..

Pokud z jakéhokoli důvodu toto nevyhovuje či je omezující výše pojištění na storno (nově až 150 tisíc korun), jsme schopni zprostředkovat další dopojištění od společnosti Generali a.s., kde výše vyplaceného storna naroste o dalších až 150.000 Kč. Lze sjednat za úplatu i dopojištění s nulovou spoluúčastí, která je jinak běžných 20%. Pokud budete mít o toto pojištění zájem, rádi Vám předložíme individuální nabídku pokrývající Váš zájezd v odpovídající výši.

Lze pojistit i pobyt v České republice či samostatné letenky apod. Nelze ale nabízet samotné pojištění bez dalších služeb.

Pro klienty, kteří cestují často se může hodit i pojištění ERV od Evropské pojišťovny, které Vám též rádi nabídneme.

Od 1.1.2023 výraznou měrou navýšíme rozsah pojištění a budeme moci nabídnout navýšení plnění léčebných výloh v zahraničí, kdy částky na krytí léčebních výloh stoupnou až na 100 milionů CZK. Navýší se i jiná plnění jako je pojištění zavazadel, výše srtorna až do výše 150.000 Kč na osobu apod. Pojištění se plně vztahuje i na všechna onemocnění z důvodu onemocnění covid-19 a to až do výše 3 milióny korun. Toto se týká i preventivní karantény nařízené v ČR prostřednictvím správního orgánu.

Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen „LVZ“) a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby, příp. pojištění právní pomoci (dále také jen „ÚZO“) a pojištění STORNO na území Evropy a na území celého světa.

Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik* Pro turistické cesty na území Evropy - varianta Klasik* s aktivním sportem Pro turistické cesty na území celého světa - varianta Plus
Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport dle článku 16., odst. 2) pojistných podmínek.
Rozsah pojištění Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Varianta 7 Varianta 8
Pojištění Storna do výše 15 000 Kč 40 000 Kč 100 000 Kč 15 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 150 000 Kč
Cena na den a osobu s připojištěním COVID 50 Kč/ os./den 70 Kč/ os./den 100 Kč/ os./den 70 Kč/ os./den 90 Kč/ os./den 100 Kč/ os./den 180 Kč/ os./den

*Pro turistické cesty na území Evropy - do území Evropy se zahrnuje geografická oblast Evropy, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a státy: Egypt, Izrael, Jordánsko, Kapverdská republika, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko.

Vznik pojistné události je povinen pojištěný nebo oprávněná osoba písemně oznámit bez zbytečného odkladu. K oznámení pojistné události vyplní pojištěný, popř. oprávněná osoba, příslušný tiskopis pro konkrétní pojistnou událost a zašle jej na adresu pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42 Modřice

Garance vrácení peněz v případě zákazu cestování správním orgánem

Garantujeme Vám možnost okamžitého odstoupení od Smlouvy o zájezdu bez jakéhokoli stornopoplatku a vrácení uhrazených prostředků do 14 dnů od odstoupení. Toto platí v případě:

  • úředně vydaného zákazu cestování (vláda, ministerstvo zdravotnictví či zahraničí vydá zákaz cestovat do dané lokality či země)
  • povinné karantény delší než 5 dní (pokud bude povinná při vstupu do cílové destinace)
  • uzavření českých hranic v plánovaném termínu vaší dovolené

Rozhodným okamžikem je aktuální stav v místě a čase 20 dní před nástupem dovolené. Neobdržíte žádný poukaz či voucher, pokud se s Vámi CK nedohodne jinak. Ale budou Vám zaplaceny všechny prostředky až do výše uhrazených záloh za zájezd. Pro Vás to znamená nulové riziko a nulové náklady v případě problémů výše zmíněných. Riziko za Vás přebírá CK Inex.
Tyto výhody můžete doplnit i využitím NULOVÉHO storna v případě uznané pojistné události a sice při minimální záloze ve výši 50% do konce února 2021. Viz podmínky nabízené akce až do odvolání.
Netýká se zájezdů na míru a individuálních nabídek, není-li dohodnuto jinak.


Zákonné pojištění CK INEX od Generali