HomeO násKontaktSmluvní podmínky
HomepageAktualityLast minuteSlevy a příplatkyDopravaVyberte si

Přihlašte se a budete včas informování o našich speciálních nabídkách.

E-MAIL
vyberte si dovolenou na léto 2013
ing. Jiří Kryml
CA TALENT TRAVEL
 
GSM:+420 608 644 214
E-mail:info@talenttravel.cz
 
Kontakt:28. října 1143
 27711 Neratovice
 
Vaše dovolená u moře
Léto 2020

Slevy a příplatky – Cestovní pojištění

Dílčí pojištění v ceně, plné pojištění za příplatek.

V ceně pobytu je zahrnuto základní pojištění:
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb max. plnění 5 000 000 Kč.
- Součástí pojištění asistenčních služeb jsou náklady na repatriaci pojištěného do výše maximálního plnění,
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše maximálního plnění, dále:
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč,
- náklady na  předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč,
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 100 000 Kč,
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč,
- zachraňovací náklady 1 500 000 Kč,
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 Kč.
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100.000 Kč

Za příplatek 249 Kč/osoba/pobyt je možno:
Pojištění léčebných výloh a asist. služeb rozšířit o: 
Úrazové pojištění:
- smrt následkem úrazu 150 000 Kč,
- trvalé následky úrazu 300 000 Kč,
- Úrazové pojištění  - nemocniční odškodné  (hospitalizace úraz + nemoc) 300 Kč/den
Připojištění odpovědnosti za 
- újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč.
Pojištění stornovacích polatků (80%) maximálně 15 000 Kč,
Pojištění nevyužité dovolené maximálně do výše 15.000 Kč

Na zálohu 500 Kč se nevztahuje pojištění na storno poplatek. Ti z Vás, kteří do cestovní
smlouvy neuvedou rodné číslo nebo datum narození, nemohou být pojištěni.
U zájezdů zakoupených v rámci "Last minute" nabídky není v ceně zahrnuto žádné pojištění!
Lze zakoupit základní pojištění za 250 Kč/osoba/pobyt, nebo plné pojištění za 490 Kč/osoba/pobyt.

Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem CK (pojištěnou osobou) a pojišťovnou UNIQA. Případné pojistné události řeší pojištěná osoba přímo s pojišťovnou. Věková hranice pojištěných osob není omezena. Součástí pojištění je automatické a bezplatné prodlužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistančních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (vodní skutr, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyže, potápění s instruktorem apod.). Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/16 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník CK prohlašuje, že se seznámil a podpisem Smlouvy o zájezdu souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se znaním VPP. V případě, že zákazník uzavřel Smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, portvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob.
Na stornopoplatek 2.000 Kč/os. se nevztahuje pojištění stornovacích poplatků.
Pokud klient ve Smlouvě o zájezdu neuvede datum narození, nemůže být pojištěn.